Tin tuyển dụng

1

DESIGN & BUILD DIRECTOR

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên Viên Đào tạo

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó MEP

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng Nhóm R&D (nghiên Cứu Công Nghệ/quản Lý Xây Dựng)

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Triển Khai BIM (BIM Shop Drawing/BIM Kết Cấu/BIM MEP/BIM Kiến Trúc/BIM Lập Trình CNTT)

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

QS MEP

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm